Warsztaty Etnograficzne

 

ginace_zawody

Region kurpiowski uznany jest za jeden z najbogatszych i najbardziej interesujących pod względem etnograficznym regionów w kraju. Kultura Kurpiowska rozwinęła specyficzne rzemiosło i rękodzieło ludowe, nigdzie w takim stopniu nie zachowane. Wyróżnia się specyficznymi technikami ciesielskimi, stolarskimi, plecionkarskimi, tkackimi, koronkarskimi czy obróbki bursztynu, wytwarzania wycinanek, pisanek, kierców, kwiatów, palm wielkanocnych, przygotowanie potraw i wypieków regionalnych oraz tańcem, gadką i śpiewem. Kurpiowskie dziedziny rękodzielnicze przetrwały do dziś dzięki ogromnemu przywiązaniu ludności do tradycji. Jednak bez aktywnego wsparcia i prowadzenia działań promocyjnych kurpiowskie tradycyjne zawody i wykonywane wyroby sztuki ludowej nie mają szans zachowania. Istnieje obawa, że mało popularne zawody i umiejętności nie przekazywane młodym pokoleniom zaginą bezpowrotnie.

Przeciwdziałając temu procesowi Oddział Kurpiowski Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Ostrołęce na czele z pomysłodawczynią Czesławą Kaczyńską opracował i realizuje projekt warsztatów etnograficznych „Ginące Zawody”, powtarzanych cyklicznie, dających możliwość zapoznania się z dawnymi technikami wytwarzania wyrobów rękodzieła ludowego oraz artystycznego w wielu dziedzinach.

Pierwsza edycja warsztatów odbyła się w roku 2001 przyciągając ok. 1200 uczestników, głównie grupy zorganizowane szkół podstawowych, gimnazjów i średnich z terenu powiatu ostrołęckiego. Tak liczne zainteresowanie potwierdziło kierunek działań i dało impuls do rozszerzenia formuły projektu. Za sugestiami wielu zainteresowanych, wprowadzono element dydaktyczny, dając możliwość młodzieży i dorosłym zdobycia umiejętności, które następnie będzie można wykorzystać na rynku jako alternatywne źródło zarobkowania.

Rynek sztuki ludowej i wyrobów artystycznych obecnie przeżywa w Polsce renesans. Wyroby rękodzieła ludowego zaczynają dobrze się sprzedawać, a zapotrzebowanie ciągle wzrasta. Następuje rozwój turystyki wiejskiej, głównie agroturystyki, której podstawowym elementem jest niewątpliwe folklor. Mając ten atut na swoim terenie w postaci bogatych tradycji kurpiowskich, należałoby uruchomić odpowiednie mechanizmy w celu mądrego wykorzystania tych szans.

W tym miejscu pojawiają się właśnie warsztaty etnograficzne Ginące Zawody. Zapraszamy!

RelatedPost