Ginące Zawody 2011

Ginące Zawody, którym w tym roku przyświeca hasło: Babska droga od pieca do proga, pozwalają zachować od zapomnienia zanikające już profesje i specjalności dawnych mieszkańców Puszczy Kurpiowskiej.

RelatedPost